Menu Close

Daiktena

„Sumaniosios daiktų interneto antenos – DAIKTENA“

Projekto Nr.: 01.2.2-MITA-K-702-06-006

Screenshot 2021-12-08 at 21.02.37

Projekto aprašymas:

Projektas yra skirtas daiktų interneto ryšio ir navigacijos antenų, suformuotų lazeriu inicijuotu selektyviu metalo padengimu ant sudėtingos 3D formos polimerų paviršiaus, komercializacijai. Ši technologija sumažina daiktų interneto prietaiso tūrį, masę, energijos suvartojimą bei pagerina gaminio dizainą. Projekto metu bus vykdomos bandomosios partijos galutinio išbandymo ir vartotojo ir (arba) užsakovo naujo produkto įvertinimo realiomis eksploatacinėmis sąlygomis veiklos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas”.

Projekto rezultatai:

Pagaminti keturių tipų antenų, suformuotų lazeriu inicijuotu selektyviu metalo padengimu ant polimerų būdu, bandomosios partijos pavyzdžiai. Technologija išbandyta metalizuojant akrilonitrilo butadieno stireno (ABS), politetrafluoretileno (PTFE) ir polieterio eterio ketono (PEEK) polimerus. Antenų charakteristikos išmatuotos elektromagnetinėje beaidėje kameroje. Antenų bandomosios partijos pavyzdžiai pademonstruoti vartotojams realiomis eksploatacinėmis sąlygomis ir gauti vartotojų atsiliepimai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-01 – 2021-10-30

Projekto koordinatorius: UAB “Astrolight”

KONTAKTAI

CONTACTS

  APLANKYK MUS
  [email protected]
  Savanorių 235
  LT-02300 Vilnius
  Lithuania
  EMAIL us
  info[@]astrolight.eu